Latin Weekender | Latin Weekender wordt verplaatst naar 18 t/m 20…
Inschrijven Nieuwsoverzicht

Latin Weekender wordt verplaatst naar 18 t/m 20 maart 2022

Wij hadden het niet verwacht, maar tot onze grote teleurstelling moeten we jullie mededelen dat Latin Weekender 2021 VERPLAATST zal worden naar 18 t/m 20 maart 2022

Latin Weekender wordt verplaatst naar 18 t/m 20 maart 2022

Wij hadden het niet verwacht, maar tot onze grote teleurstelling moeten we jullie mededelen dat Latin Weekender 2021 VERPLAATST zal worden naar 18 t/m 20 maart 2022. Inmiddels is duidelijk geworden dat Latin Weekender, door de samenwerking met Center Parcs, niet voldoet aan de voorwaarden gesteld door het demissionaire kabinet. Hierdoor kan Latin Weekender niet rekenen op compensatie voor de maximaal toegestane bezettingsgraad van 75% en kan evenmin een claim indienen bij het garantiefonds als het kabinet alsnog beslist dat het evenement niet plaats mag vinden. Hierdoor zijn er te veel onzekerheden om op een verantwoorde wijze het evenement te organiseren.

Wij zien allemaal het zwabberende beleid van het demissionaire kabinet, je weet vooraf niet waaraan je toe bent en jullie zullen begrijpen dat we met geen mogelijkheid kunnen voorspellen wat de stand van zaken zal zijn op 19 november a.s. Wij kunnen en willen dat risico niet nemen en moeten voorkomen dat het Latin Weekender de kop gaat kosten. Nóg een keer cancelen gaat ons te ver, wij missen jullie en weer een jaar wachten willen wij niet. Dus verplaatsen wij Latin Weekender naar het begin van de lente van 18 t/m 20 maart 2022!

Informatie m.b.t. uw boeking voor november ‘21

Alle boekingen worden automatisch, kosteloos en onder dezelfde voorwaarden overgeboekt naar 18 t/m 20 maart 2022. Je hoeft hiervoor niets te doen! Verplaatsing naar 2022 is zonder extra kosten en tegen dezelfde voorwaarden.

Mocht je de data in maart 2022 niet kunnen, dan krijg je van Center Parcs een recreatie voucher ter hoogte van het al betaalde bedrag, daarbij gelden de bijbehorende voorwaarden. Van DUCOS Productions krijg je het bedrag retour dat je betaalde voor de Latin Weekender activiteiten.

Werkwijze bij verplaatsing Latin Weekender

We willen het voor u graag zo makkelijk mogelijk maken en daarom wordt:

· Uw verblijf automatisch omgeboekt naar de nieuwe datum van 18 – 20 maart 2022. Deze omboeking is kosteloos en tegen dezelfde prijsvoorwaarden als uw 2021 boeking.

  • Het al betaalde bedrag voor 2021 wordt bij een omboeking overgezet naar de maart 2022 boeking.

U krijgt bericht van Center Parcs over de verplaatsing van het evenement naar maart 2022, met daarin een link naar een formulier waarin gevraagd wordt om te kiezen voor één van de volgende mogelijkheden:

1. U wilt maar wat graag meeverhuizen naar Maart 2022; uw boeking wordt kosteloos omgezet naar maart 2022.

2. Alsnog verblijven bij Center Parcs Limburgse Peel in het weekend van 19 – 22 november 2021, met restitutie van de Latin Weekender deelname kosten t.w.v. € 90,00 per persoon.

  • Restitutie van de deelnamekosten vindt uitsluitend plaats als de boeking bij Center Parcs volledig is voldaan. Als nog niet alles is voldaan, wijzigt Center Parcs de boeking en blijft er een lager te betalen bedrag over.

3. Uw verblijf kosteloos annuleren en een recreatie-voucher ontvangen ter waarde van het reeds betaalde bedrag conform bijbehorende voorwaarden.

  • Als de boeking volledig is voldaan, worden de deelnamekosten teruggestort op de rekening van de hoofdboeker en het overige bedrag wordt omgezet naar een waarde op de voucher. Center Parcs mag het geïnde deelnamegeld niet gebruiken voor eigen doeleinden, zij innen dit namens Ducos.

Wij hopen jullie allemaal weer te mogen zien tijdens de komende editie van Latin Weekender van 18 t/m/ 20 maart 2022.